Фотоволтайчен парк с.Радево

Фотоволтайчен парк с.Радево
Фирма "Юпитер 05"ООД изработи горещо поцинкована метална конструкция за фотоволтайчен парк "Радево".