Фирмите Юпитер Метал ООД и Юпитер 05 ООД взеха участие на Международен научен форум „Техника и строителни технологии в транспорта – 2016“,

TSTT
19.09.2016 г.
В периода 15 – 17 септември 2016 г. в Лечебно-възстановителна база на Народното събрание на Р. България в гр. Велинград се проведе Международен научен форум „Техника и строителни технологии в транспорта – 2016“, организиран от Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта“ към ВТУ „Т. Каблешков“.

По време на пленарното заседение презентации бяха направени от фирмите „Юпитер 05“ ООД, „Юпитер Метал“ ООД и други учасници във форума.


Представяне на фирма Юпитер Метал ООД - инж. Мартин Гочев

Пресатавяне на фирма Юпитер 05 ООД - инж. Кирил Кирев