Фирма „Юпитер 05“ ООД проектира и разработи преходен елемент за връзка между стоманена ограничителна система и бетонова декоративна стена .

PE1
05.10.2016 г.
Фирма „Юпитер 05“ ООД проектира и разработи преходен елемент за връзка между стоманена ограничителна система и бетонова декоративна стена .  
Преходни елементи се монтират на места, където се налага механично свързване на предпазни огради от различен вид и/или различни конструкции, и/или с различно действие и характеристики. Преходните  елемент могат да се използват и за връзки на ограничителна система с вход или изход на тунел, подпорни стени или други бетонни конструкции.
В случай на ПТП в преходния елемент или непосредствено преди него, кинетичната енергия от удара се разпределя между бетоновите съоръжения и стоманената ограда, което осигурява по-голяма безопасност на участниците в движението.
Фирма „Юпитер 05“ ООД е изработила, доставила и монтирала такъв вид преходни елементи на Лот 14- TRP V/14 , Път II-86 Асеновград – Смолян.