Елементите за начало и край съгласно БДС EN 1317-4 - се изпълняват в дясно по посока на движението и в разделителната ивица и са съоръжения, които поемат енергията на удара, при удар на МПС фронтално в тях и спиращи автомобила без тежки последствия за пътуващите в него.