Директно направление АМ Тракия - Асеновград, пътна връзка Ягодово

"Юпитер 05" ООД изработи, достави и монтира  горещо поцинковани ограничителни системи за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317 на обект: Директно направление АМ Тракия - Асеновград, пътна връзка Ягодово.