Димитровград

Юпитер 05 ООД изработи, достави и монтира горещо поцинковани ограничителни системи за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317 и парапети за мостови съоръжени при рехабилитацията на пътни участъци от път I-5 в Димитровград