АМ Тракия - участък:ЛОТ 4.1отсечката от пътен възел Ямбол до пътен възел Зимница

"Юпитер 05" ООД изработи, достави и монтира  горещо поцинковани ограничителни системи за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317 на обект: АМ Тракия - участък:ЛОТ 4.1отсечката от пътен възел Ямбол до пътен възел Зимница.