АМ Тракия ЛОТ3 участък: Нова Загора - Ямбол

"Юпитер 05" ООД изработи, достави и монтира  горещо поцинковани ограничителни системи за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317 на обект: АМ Тракия - участък:ЛОТ 3 Нова Загора - Ямбол от км 241+900 до км 277+597