АМ Тракия ЛОТ2 участък: Стара Загора - Нова Загора

"Юпитер 05" ООД изработи, достави и монтира  горещо поцинковани ограничителни системи за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317 на обект: АМ Тракия /А-4/ Оризово - Бургас, участък:ЛОТ 2 Стара Загора - Нова Загора от км 210+100 до км241+900.