АМ Тракия ЛОТ 4.2

Юпитер 05ООД изработи, достави и монтира  горещо поцинковани ограничителни системи за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317 и парапети за съоражения на обект: АМ Тракия ЛОТ4.2.