АМ Струма ЛОТ 1

Юпитер 05" ООД изработи, достави и монтира  горещо поцинковани ограничителни системи за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317  и парапети за съоражения на обект: АМ Струма ЛОТ 1.