АКУСТИЧНИ ОГРАДИ

AO
27.06.2017 г.

АКУСТИЧНИ ОГРАДИС бързо нарастващия темп на строителство и подобряване на пътната и ЖП инфраструктура в България през последното десетилетие, у нас се обръща все по-сериозно внимание на шумовото замърсяване, причинено от инфраструктурата и трафика.

Факт е, че дори и най-незначителната концентрация на шум оказва огромно влияние върху живота и здравето на хората.

С цел запазване на здравето на хората и намаляване на вредното въздействие на шума, както в България, така и по цял свят специалисти търсят най-подходящите решения.

Един от най-ефикасните начини заа постигане намаляване на шума е монтаж на акустични прегради /шумозащитни екрани/, и употребата им в България става все по-популярна.

Шумозащитните екрани представляват строителни съоръжения, които се проектират и изграждат успоредно с транспортните артерии – автомагистрали, железопътни линии и др., като тяхното предназначение е да сведат нивата на шум до нормативно определите норми за урбанизирани територии.
[DSC00023]
От началото на 2016 год. фирма „Юпитер Холдинг“ АД е официален дистрибутор на „WAG“, производител на шумозаглушителни екрани от алуминий, PVC и плексиглас на територията на България.

„Юпитер Метал“ ООД, като част от групата на „Юпитер Холдинг“ АД, предлага цялостно изработване и доставка на акустични прегради, като се започне от проучване на приложимостта на акустичните продукти, проектиране и монтаж. Индивидуалният подход към всеки проект гарантира най-ефективния избор на решение в процеса на работата по изолиране на шума.

Предлаганите от нас акустични прегради са приложими за автомобилни пътища, мостове, железопътни пътища, както и за шумоизолиране на индустриални заводи и жилищни сгради в урбанизирани територии.

Нашето предимство се дължи на опитните инженери в компанията, чиято основна задача е пълно съдействие при работата с инвеститора, и пълно разбиране на технологията и значимостта на подобни проекти.В таблицата по-долу Ви представяме предимствата на трите основни вида акустични огради:Най-широко приложение намира шумозаглушителните прегради изградени с алумниеви панели, предвид лесния монтаж, лесна поддръжка, най-дълъг експлоатационен живот, ценова достъпност.
Алуминиевите панели могат да бъдат доставени в широка цветова гама, и с допълнително покритие „анти-графити“, което ще добави стойност на продукта, и ще минимизира поддръжката.

Алуминиевите панели също се произвеждат с дължина по-голяма от тази на Плексиглас или PVC панелите, където носещата конструкция е по-лека и респективно ценово предпочитана.