Sistemet e kufizimit dinamik janë gardhet e sigurisë së çelikut të testuar sipas BDS EN 1317.