Riparimin e bulevardit "Vladimir Vazov", qyteti Sofje

Për objektin: riparimi i bulevardit "Vladimir Vazov", Sofje, Jupiter 05 SHPK. ka prodhuar, furnizuar dhe montuar sistemet njëshe kufizuese për pjesën rrugore dhe pajisjet dhe parmakë metalike.