LOT 14 Asenovgrad-Smoljan

Jupiter 05 SHPK. - prodhoi dhe furnizoi sistemin e zinkuar në të nxehtë – sistem kufizues rrugor, korniza portal dhe elemente për motoçiklistët të objektit: LOT 14 Asenovgrad - Smoljan.