Korridori kryesor i transportit X "Kumanovë - Miladinovtzi"

Firma "Jupiter 05" SHPK prodhoi, furnizoi - sisteme kufizuese të zinkuara në të nxehtë për automjetet rrugore sipas BDS EN1317 të objektit: Korridori kryesor i transportit X "Kumanovë - Miladinovtzi", Maqedonia ka prodhuar dhe dorëzuar - 52 km sistem rrugësh për automjetet rrugore JGR H1W5 dhe JGR H2W4.