KOMUNIKIMI KRYESOR RRUGOR TË SMOLJANIT

Aksi i posa ndërtuar rrugor prej 3.65 km nga rruga rrethanore e Smoljanit fillon nga dogana në lagjen "Ustovo" dhe përfundon në vendin e quajtur Bunkeri në lagjen "Rajkovo". Sipas projektit është përfunduar tuneli në lagjen Ustovo me gjatësi prej 421 m, që është me dy korse me 3.75 m secilin dhe dy trotuare, si dhe ndriçimi LED. Rehabilitimin e 990 metrave nga rruga ekzistuese. U ndërtuan pesë ura - mbi lumenjtë Bjala dhe Çerna. Nëpërmjet tre kryqëzime me rrotullim u sigurua një lidhje e sigurt me arteriet rrugore kryesore të kryeqytetit të rrethit.

Firma "Jupiter 05" SHPK prodhoi, furnizoi dhe montoi sistemet rrugore kufizuese me tre vale H2W4 që i përgjigjen kërkesave të BDS EN 1317. Gjithashtu dorëzoi dhe montoi terminali sipas BDS EN 1317-4 dhe 32 m muret zhurmë shuarje që i përgjigjen standardeve bullgare dhe evropiane.