JBR (1.33) H1W5 + BHR1120

JBR (1.33) H1W5 + BHR1120
JBR (1.33) H1W5 + BHR1120
Произведено в България

Karakteristikat
Shkalla e mbajtjes:  JBR (1.33) H1W5 + BHR1120

∑ – profil me pllakë 

L=515mm, S235JR

Shinë të tipit A, të tipit B 

L=4300mm, S355JR

Tendosës  L=4140mm, S235JR
Konsol L=430mm, S235JR

Bulon

M10/M16

Gjatësia e testuar (përfshirë fillimin dhe fundin)

72 м

Karakteristika për parmak

C – profil me pllakë

L=1120mm, S235JR

Tub

Ø=48mmPrezantimi shkarko

* Produkti i ndërtimit për rrugë shoqërohet nga Deklarata e Treguesve të Shfrytëzimit (DEP) sipas RREGULLAT (EU) Nr. 305/2011 TË PARLAMENTIT EVROPIAN DHE TË KËSHILLIT të datës 09.03.2011.