Fshati Gyueshevo dhe qyteti Sofja, që përfaqëson Rrugën I-6 (Bunovo)

Jupiter 05 SHPK. – prodhoi dhe furnizoi sistemin kufizues i zinkuar në të nxehtë e rrugës dhe elementet për motorist në objektin: fsh. Gueshevo dhe qytetin Sofje, që përfaqëson Rrugën I-6 (Bunovo).