I-6.1
Fshati Gyueshevo dhe qyteti Sofja, që përfaqëson Rrugën I-6 (Bunovo)
LOT14-1
LOT 14 Asenovgrad-Smoljan
GPK-SM1
KOMUNIKIMI KRYESOR RRUGOR TË SMOLJANIT
Sofje1
Riparimin e bulevardit "Vladimir Vazov", qyteti Sofje
A2 Hemus1
AM Hemus - elementet hyrëse dhe fundore sipas ENV 1317-4
AM Marica Lot2 01
Autostrada Marica - elementet hyrëse dhe fundore sipas ENV 1317-4