Нашите продукти

xxxxx
Ограничителни системи за пътища съгласно БДС EN 1317
Динамични ограничителни системи са стоманените предпазни огради, изпитани съгласно БДС EN 1317.
Виж повече
Системи за достъп при бедствие и аварии
Системи за достъп при бедствие и аварии
В случай на блокирани пътни участъци или магистрални тунели, безопасността, трафик контрола и бързия достъп на службите за спешна помощ изискват пълното ви внимание.
Виж повече
Щадящи стълбове
Щадящи стълбове
Навсякъде по света хора биват тежко наранявани в следствие на катастрофи в крайпътни препятствия.
Виж повече
QCS
Буфери срещу удар съгласно БДС EN 1317-3
Буфери срещу удар съгласно БДС EN 1317-3 - Буферите срещу удар са устройства, които спират или отклоняват МПС при челен удар, в случаи на разделяне на големи транспортни потоци и при препятствия в близост до платното за движение.
Виж повече
xxxx
Елементи за начало и край съгласно ENV 1317-4
Елементите за начало и край съгласно БДС EN 1317-4 - се изпълняват в дясно по посока на движението и в разделителната ивица и са съоръжения, които поемат енергията на удара, при удар на МПС фронтално в тях и спиращи автомобила без тежки последствия за пътуващите в него.
Виж повече
Wood
Смесени ограничителни системи от стомана и дърво
Смесени ограничителни системи от стомана и дърво
Виж повече
MPX350
Атенюатори за камиони /TMA/
Атенюатори за камиони /TMA/
Виж повече
220
Стомано-решетъчни конструкции
Фирма "Юпитер Метал" ООД произвежда стоманено-решетъчни конструкции, стълбове 20kV, 35kV, 110kV,220kV, 400kV, 750kV, ригели, колони, мачти антени.
Виж повече
PT50
Временни огради
Временните огради Т1, Т2 и Т3 съгласно БДС EN 1317-2, които се използват в Европа за сигнализиране на строителни и монтажни работи по пътищата.
Виж повече

ЗА НАС

Компания „Юпитер Холдинг” АД е сто процента българско предприятие с частен капитал. Холдинга разполага със завод за производство на  метални конструкции,  производствена база за ограничителни системи  за пътни превозни средства и  три завода за горещо поцинковане.  В предприятията ни работят над 320 висококвалифицирани служители и работници. Фирмите в холдинга разполагат със следните мощности:
Фирма „Юпитер Метал” ООД е с основен предмет на дейност – производство, доставка и монтаж на метални конструкции, стоманорешетъчни стълбове за електропреносната мрежа и за ЖП инфраструктурата, студеноогънати профили, метални колони, метални плочи, анкерни устройства, горещо поцинковани стълбове за контактна мрежа, заземителни колове, стълбове за улично осветление и много други.

Виж повече
 

Обекти

136+585-1
Новоремонтирания участък на АМ Тракия от км 133 до км 156
Виж повече
mk1
Главен транспортен коридор Х „Куманово – Миладиновци“, Македония
Виж повече
sk1
Центъра на Скопие, Република Македония
Виж повече
I-6.1
с. Гюешево и гр. София, представляващ Път I-6 (Буново)
Виж повече
LOT14-1
ЛОТ 14 Асеновград-Смолян
Виж повече
ГПК Смолян 01
ГЛАВНАТА ПЪТНА КОМУНИКАЦИЯ НА СМОЛЯН
Виж повече
Виж повече

Нашите партньори